Upute

Registrirati se možete svojim Google računom ili preko e-maila. Registraciju radite u svoje ime (fizička osoba), a ne u ime objekta. Profil objektaa (kafić, restoran) ćete dodati nakon registracije. Svaki korisnik može administrirati više objekta.

Kako bi povezali praznu QR naljepnicu s objektom skenirajte naljepnicu QR skenerom na mobitelu i slijedite daljnje upute.
Morat ćete se logirati, nakon toga odabrati objekt i upisati oznaku stola. Nakon spremanja QR naljepnica je povezana sa objektom - kad korisnici skeniraju QR naljepnicu otvoriti će im se cjenik vašeg objekta

Na cjeniku željenog objekta kliknite na gumb Generiraj QR.

Klikom na Preuzmi PDF preuzeti ćete naljepnicu u PDF formatu.

Ako želite možete dodati oznaku stola. Oznaka stola će se koristiti za opcije Naručivanje i Pozovi konobara